Print deze pagina

De IUI behandeling

 
WAT IS IUI?
Dit is een behandeling waarbij bewerkt zaad van de eigen partner in de baarmoederholte wordt gebracht. Deze behandeling wordt ook wel KIE genoemd, wat staat voor Kunstmatige Inseminatie van de Eigen partner. Dit in tegenstelling tot KID, wat Kunstmatige Inseminatie van Donor betekent.


REDENEN VOOR IUI
Er is een aantal redenen om IUI toe te passen bij de behandeling van fertiliteitsproblemen. Zo kan bij het oriënterend onderzoek blijken dat de zaadcellen niet overleven in het slijm van de baarmoedermond. Ook kunnen er problemen zijn met de kwaliteit van het zaad. Wanneer er geen verklaring voor het uitblijven van de zwangerschap gevonden is en het paar wacht op IVF-behandeling (reageerbuisbevruchting), is het eveneens mogelijk om IUI toe te passen.


WANNEER BEGINT DE IUI-BEHANDELING?
Afhankelijk van de aard van het fertiliteitsprobleem kan de IUI plaatsvinden in een spontane cyclus, waarbij de vrouw geen hormonen gebruikt, of in een gestimuleerde cyclus, waarbij de vrouw wel hormonen gebruikt om de eisprong op te wekken of te bevorderen. Een IUI-behandeling vindt plaats vlak voor de eisprong. Bij de vrouw kan dat moment op verschillende wijzen worden vastgesteld:
  • in een spontane cyclus kan met behulp van echografie of urine- dan wel bloedonderzoek het moment vlak voor de eisprong opgespoord worden

  • in een gestimuleerde cyclus wordt meestal het hormoon HCG toegediend om de eisprong op te wekken. Een aantal uren na de injectie met HCG is dan het meest gunstige moment voor de IUI-behandeling.


LABORATORIUMBEWERKING
Wanneer de IUI is afgesproken, zullen er twee tijdstippen aan de vrouw worden meegedeeld. Het eerste tijdstip is het moment waarop het zaad naar het laboratorium gebracht moet worden. Voordat het zaad in de baarmoederholte ingebracht kan worden, moet het zaad gewassen worden. Met deze bewerking (ook wel Percoll genoemd) worden de beste zaadcellen uit het ejaculaat geselecteerd en wordt het zaad ontdaan van allerlei stofjes die problemen kunnen opleveren.
 

DE EIGENLIJKE IUI
Op het tweede tijdstip vindt de eigenlijke intra-uterine inseminatie plaats. Met behulp van een 'eendenbek' (speculum) wordt de baarmoedermond zichtbaar gemaakt. Het zaad van de partner wordt in een spuitje opgezogen vanuit het buisje dat van het laboratorium afkomstig is. Op het spuitje wordt een dun slangetje (kathetertje) geplaatst. Deze katheter wordt via de baarmoedermond in de baarmoederholte geschoven. Soms moet de baarmoedermond met een tangetje worden vastgepakt om dit opschuiven gemakkelijker te maken. (Zie afbeeldingen onder aan deze pagina)

Vervolgens wordt het gewassen zaad langzaam in de baarmoederholte gebracht, wat in de meeste gevallen pijnloos verloopt. Na deze behandeling kan de vrouw weer naar huis. In sommige gevallen kan de vrouw enige uren na de IUI wat krampen in de onderbuik voelen.

De katheter wordt naar binnen gebracht
Daarna wordt na inbrenging van het speculum, de katheter naar binnen gebracht.

Het sperma wordt rechtstreeks 
	in de baarmoeder gespoten.
Door middel van de spuit, aan de katheter, wordt het sperma rechtstreeks in de baarmoeder gespoten.
Ga naar boven.<

ivf-site.nl logo

© Copyright 2004-2024 - Ivf-site.nl
This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.3