Print deze pagina

De CRYO behandeling (cryopreservatie)

 

Wat is cryopreservatie?
In Nederland mogen er tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling (IVF of ICSI) maximaal 2 bevruchte eicellen (Embryo´s) in de baarmoeder worden teruggeplaatst. Wanneer er tijdens deze behandelingen meerdere embryo´s ontstaan, kunnen deze worden ingevroren. Dit noemt men cryopreservatie. Een voorwaarde bij cryopreservatie is dat de embryo´s van een goede kwaliteit moeten zijn. ze moeten namelijk het invriezen van +37°C naar -196°C en weer terug kunnen overleven.

Helaas liggen de kansen om zwanger te worden door middel van een cryo-terugplaatsing lager als bij de IVF en ICSI behandelingen. Het slagingspercentage wordt momenteel geschat op c.a. 10%. Maar wanneer je te maken hebt met vruchtbaarheidsproblemen is elke kans er één. Verder is deze behandeling in vergelijking met IVF en ICSI veel minder belastend voor de patiënt omdat de behandeling alleen bestaat uit het terugplaatsen van de embryo (´s) en eventueel gebruik van hormonen.

cryopreservatie kent strenge regels in Nederland, zo wordt er van tevoren een contract opgesteld tussen het ziekenhuis waar de embryo´s worden ingevroren en de beide partners. In dit contract staat behalve de bewaartermijn, ondermeer wat er met de embryo´s gaat gebeuren bij een echtscheiding of het overlijden van één van de partners. Op dit moment kan de andere partner geen aanspraak meer maken op de embryo´s en zullen deze worden vernietigd of ter beschikking worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

 


Ga naar boven.<

ivf-site.nl logo

© Copyright 2004-2024 - Ivf-site.nl
This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.3