Print deze pagina

Ivf-Site.nl - DisclaimerGebruik van enige informatie verkregen middels deze website , en hieraan gelinkte website's gebeurt voor risico van de gebruiker.

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie welke op deze site (en hieraan gelinkte site's) is gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie van deze website is daarom uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden, en derhalve niet geschikt voor medisch advies.

De maker van deze website sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of hieraan gelinkte site's van derden. Ook is de maker van deze website niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site en hieraan gelinkte site's van derden verkregen is. De maker van deze website zal nooit actief bemiddelen tussen vraag en aanbod van medicijnen. De maker van deze website zal niet kunnen voorkomen dat medicijnen via zijn website te koop worden aangeboden of worden verruild door derden. De maker van deze website sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van medicijnen welke zijn verkregen via aanbiedingen gedaan door derden op deze website.

Raadpleeg voor medische indicatie altijd een arts, ook indien u twijfelt aan uw gezondheid.

Ga naar boven.<

ivf-site.nl logo

© Copyright 2004-2024 - Ivf-site.nl
This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.3