Print deze pagina

Nieuws & tips

 

Hieronder vind je tips en berichten uit de media op het gebied van zwanger worden en vruchtbaarheidsbehandelingen.

Wil je zelf iets aanmelden, klik dan hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Januari 2014

 

1 op 37 is ivf-baby

Een op de 37 baby's die worden geboren, is verwekt via een ivf-behandeling. In 2012 waren dat 4723 kinderen. Dat is ongeveer even veel als een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Het aantal meerlingen onder ivf-baby's is afgenomen van 8,7 procent naar 6,7 procent. In 2012 werden 293 ivf-tweelingen geboren en vijf drielingen. Die daling komt doordat er steeds vaker één in plaats van twee embryo's worden geplaatst in de baarmoeder.

 

Advies
Minister Schippers heeft vorig jaar ook bepaald dat bij vrouwen tot 38 jaar bij de eerste twee ivf-pogingen nog maar één embryo wordt geplaatst. Dat was op basis van een advies van het College van Zorgverzekeringen. Meerlingzwangerschappen brengen meer risico's met zich mee.

 

In Nederland zijn 13 centra die ivf-behandelingen uitvoeren. Het totaal aantal behandelingen was in 2012 en de jaren ervoor ruim 16.000.

 

Bron: NOS

 

***

6 september 2013

 

         Arts gaat te snel over tot ivf                                          

 

Artsen kunnen paren met een onvervulde kinderwens vaak moeilijk overtuigen om te wachten met een vruchtbaarheidsbehandeling, ook al is dat meestal verstandiger.

Dit concludeert gynaecoloog in opleiding Noortje van den Boogaard in haar proefschrift. Voor een kwart van de paren met een onverklaarde onvervulde kinderwens is de kans om spontaan zwanger te worden even groot als met een vruchtbaarheidsbehandeling.

 

Richtlijn

De richtlijn van de beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG) adviseert een afwachtend beleid van zes tot twaalf maanden geadviseerd bij paren met een goede kans op natuurlijke conceptie. In de praktijk hebben artsen hier echter moeite mee, blijkt uit het onderzoek.

 

Weinig vertrouwen

Paren die bij de gynaecoloog aankloppen, hebben weinig vertrouwen in de kans op natuurlijke conceptie. Bovendien hebben ze verkeerde verwachtingen van het eerste consult. Patiënten begrijpen de reden van het afwachtend beleid niet en overschatten de slagingspercentages van vruchtbaarheidsbehandelingen.

 

Rol arts

Artsen op hun beurt vinden het lastig patiënten te overtuigen dat vroege behandeling weinig meerwaarde heeft. Verder is de de kennis van sommige artsen niet up-to-date en niet alle artsen zijn het eens met de richtlijn van het NVOG. Fertiliteitartsen leven het afwachtend beleid beter na dan gynaecologen.

 

Verbetering

Van den Boogaard vindt de uitkomst van haar onderzoek zorgelijk. Maar er is ruimte voor verbetering, stelt ze: 'Mijn onderzoek laat zien dat een gebrek aan goede communicatie en informatie de reden van deze overbehandeling.'

 

Proefschrift

Noortje van den Boogaard is op 5 september gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift is: 'Tailored Expectant Management in Reproductive Medicine'.

 

Bron: VUmc

 

***

10 december 2012

Kosten IVF- behandelingen niet meer aftrekbaar

De rollator, de okselkruk en het looprek verdwijnen niet alleen uit het basispakket, de hulpmiddelen kunnen vanaf volgend jaar ook niet meer worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Frans Weekers aan de Tweede Kamer. 

Regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat dergelijke hulpmiddelen niet meer in het basispakket zitten. Tot nog toe waren ze deels aftrekbaar als ze niet helemaal vergoed werden door de ziektekostenverzekering. Die aftrekbaarheid verdwijnt nu.

Ivf-behandelingen

De regeling gaat behalve voor de hulpmiddelen ook gelden voor ivf-behandelingen voor vrouwen boven de 43 en voor de eerste twee ivf-behandelingen waarbij meer dan één embryo wordt teruggeplaatst en de vrouw ten tijde van de behandeling jonger is dan 38.

Belastingplan 2013

De staatssecretaris van Financiën stuurt de ministeriële regeling naar aanleiding van het Belastingplan 2013 met betrekking tot de beperking van de aftrekposten voor specifieke zorgkosten, naar de Tweede Kamer.

 

Bron: Elsevier

 

 

***

6 december 2012

 

‘Ivf-kinderen hebben vaker astma’

 
Een nieuw onderzoek toont aan dat kinderen die zijn verwekt met kunstmatige voortplantingstechnieken, zoals ivf meer kans hebben op astma. De studie omvatte meer dan 13.000 Britse kinderen die tussen 2000 en 2002 zijn geboren.

Onderzoekers van de universiteiten Oxford en Essex ontdekten dat ivf-kinderen op vijfjarige leeftijd ongeveer twee keer zoveel kans hebben op het ontwikkelen van astma dan kinderen die op natuurlijke wijze zijn verwekt.

Onderzoeker Claire Carson laat weten dat 15% van alle kinderen in de studie op vijfjarige leeftijd astma heeft. Dit aandeel stijgt tot 24% onder de 104 kinderen die zijn verwekt met hulp van kunstmatige technieken.

Ook kinderen van ouders bij wie het meer dan een jaar duurde tot de bevruchting hadden meer kans op astma of een piepende ademhaling.

Volgens Carson is het echter nog te vroeg om te zeggen of een ivf-behandeling de kans op het ontwikkelen van astma bij het kind kan vergroten. De verschillen zijn namelijk klein. Volgens de wetenschappers is vervolgonderzoek nodig. Tot dusver hoeven ouders zich geen zorgen te maken en moeten de resultaten uit het onderzoek vooral niet leiden tot onrust.

"Kunstmatige voortplantingstechnieken bieden een kans om vader of moeder te worden als er geen andere optie is. Voor de meerderheid van de kinderen is astma goed beheersbaar”, aldus Carson.

Malayka Rahman van the charity Asthma UK, zegt: "Deze studie suggereert dat er misschien een verband bestaat tussen een IVF-behandeling en het ontwikkelen van astma bij kinderen, maar de steekproefomvang voor deze studie is klein en momenteel is het onderzoek op dit gebied niet overtuigend genoeg". 

Bron: BBC

 

***

23 oktober 2012

Fertiliteitsyoga 

Als zwanger worden op zich laat wachten kan dat veel stress met zich meebrengen. Het thema kan je leven ongewild behoorlijk gaan beheersen. Hoe vind je in deze achtbaan van emoties, de brei aan goedbedoelde tips & informatie en de druk van eventuele medische behandelingen je balans terug?   

Vruchtbaarheid Support is een body & mind programma speciaal ontwikkeld voor vrouwen met een onvervulde kinderwens.

 Het doel van dit programma is tweeledig: je leert op welke manieren je je natuurlijke vruchtbaarheid kunt verbeteren én hoe je in balans kunt blijven, ondanks de spanningen en teleurstellingen waar je mee te maken krijgt als zwanger worden niet meteen lukt.

 Je kunt deze cursus veilig doen naast een medisch traject, zoals IVF, ICSI of IUI. Je kunt uiteraard ook meedoen als je (nog) niet in een medisch traject zit, maar wel worstelt met een onvervulde kinderwens. 

 De cursus is opgebouwd uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, waarbij yoga het uitgangspunt vormt voor het terug vinden van je balans. Je leert een aantal yogaseries, gericht op het bekkengebied, het hormoonstelsel en algehele stressreductie. We gebruiken daarbij een combinatie van Integrale Yoga (rustige houdingen, meditatie en in contact komen met je gevoel), Yogaflow (energie laten stromen, oplossen van blokkades en stress) en Yin Yoga (diepe ontspanning op plaatsen waar afvalstoffen en stress zich ophopen in je lichaam). Je hoeft geen ervaring te hebben met yoga.

 Daarnaast behandelen we elke week een thema dat te maken heeft met het omgaan met een onvervulde kinderwens en je natuurlijke vruchtbaarheid. Zo leer je op een positieve manier ongezonde voedingsgewoontes te vervangen voor voeding die je meer energie geeft. Ook leer je hoe je met behulp van ademhalingstechnieken stressvolle situaties beter het hoofd kunt bieden. Je onderzoekt de stressoren in je dagelijkse leven en samen bedenken we manieren om die te verminderen. Samen met specialisten op het gebied van de Chinese (TCM) - en Indiase (Ayurveda) Geneeswijze kijken we op een andere manier naar (on)vruchtbaarheid. Tenslotte leer je ook hoe je de spiraal van negatieve gedachten en gepieker kunt doorbreken.

 

 Klik hier voor meer informatie over inhoud, data en prijzen:  

  

  

***

 

22 oktober 2012

 

DENVER - Vrouwen boven de veertig jaar oud met een kinderwens, hebben een veel grotere kans via IVF zwanger te worden wanneer de embryo's tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen genetisch worden getest, zo meldt Independent.ie.

 

Wetenschappers aan de Colorado Center for Reproductive Medicine in Denver berekenden dat vrouwen van begin veertig met behulp van de nieuwe methode zestig procent kans hebben om zwanger te worden door middel van in vitro fertilisatie (IVF), ongeveer hetzelfde percentage als bij vrouwen die tien jaar jonger zijn.

 

Met de test worden eerst de embryo's op de belangrijkste genetische afwijkingen getest. De grote kans op deze afwijkingen is de voornaamste reden waarom vrouwen van middelbare leeftijd vaak moeite hebben om zwanger te worden.

 

De genetisch normale embryo's worden vervolgens gedurende een aantal maanden ingevroren. Hierdoor heeft het lichaam tijd zich ‘in te stellen' op de IVF-hormoonbehandeling, voordat de embryo's worden ontdooid en ingebracht in de baarmoeder.

 

Bron: Nationale zorggids

 

***

 

20 augustus 2012: 

Meer IVF op hogere leeftijd

In 2011 kregen 13.000 vrouwen in Nederland medicatie die wordt ingezet bij IVF. Ten opzichte van 2002 is het gebruik van IVF-medicatie toegenomen, vooral bij vrouwen van 37 tot 41 jaar. Als de bezuinigingsmaatregelen van de overheid doorgaan, zal IVF voor ruim 300 vrouwen op basis van hun leeftijd niet meer worden vergoed.

In Nederland worden voor vrouwen tot 45 jaar vanuit de basisverzekering maximaal drie IVF-pogingen per vrouw vergoed. In het regeerakkoord van 2010 was opgenomen om € 30 miljoen te bezuinigen op IVF en andere vruchtbaarheidsbehandelingen, door de vergoeding van het aantal IVF-pogingen te beperken van drie naar één. Recentelijk heeft demissionair minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een alternatief pakket maatregelen waarmee de collectieve uitgaven aan IVF worden beperkt, terwijl de drie pogingen gehandhaafd blijven.

De voorgestelde maatregelen zijn afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Freya, de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De bezuinigingen behelzen onder meer het naar beneden bijstellen van de leeftijdsgrens voor de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen naar 43 jaar, en dat bij de eerste twee IVF-pogingen van vrouwen tot 38 jaar nog slechts één embryo wordt teruggeplaatst. Het plan houdt ook in dat goedkopere, merkloze geneesmiddelen (biosimilars) worden voorgeschreven als ze beschikbaar komen, en dat verspilling van medicijnen voor hormonale stimulatie wordt tegengegaan door niet méér voor te schrijven dan daadwerkelijk nodig is. Met dit alternatieve plan, dat per 1 januari 2013 ingevoerd kan worden, verwacht VWS een bezuiniging van € 38 miljoen te realiseren.

De kans op succes
Volgens de NVOG is de kans op een zwangerschap na een gestarte IVF-behandeling gemiddeld 25 tot 30 procent, terwijl de uiteindelijke kans op de geboorte van een kind gemiddeld 20 procent per IVF-poging is. Na drie IVF-behandelingen is de kans op de geboorte van een kind gemiddeld 40 tot 50 procent. Dit betekent dat bij ongeveer de helft van alle vrouwen die IVF-behandelingen ondergaan, de behandeling niet tot een zwangerschap leidt. Uit de 17.000 pogingen die in 2010 werden gedaan, zijn in totaal ruim 4.000 kinderen geboren dankzij IVF.

Verschuiving 
In vergelijking met 2002 is een duidelijk verschil waarneembaar in de leeftijd waarop vrouwen een IVF-behandeling krijgen. Voor alle leeftijden geldt dat het aantal gebruiksters van IVF-medicatie (per 1.000 vrouwen van dezelfde leeftijd) is toegenomen, maar het aantal vrouwen in de groep 37 tot 41 jaar is het hardst gestegen. In deze leeftijdsgroep ligt dit aandeel in 2011 40 procent hoger dan in 2002. Het aantal vrouwen van 43 tot 45 jaar, dat het afgelopen jaar in aanmerking kwam voor vergoeding van de kosten van IVF, bedroeg ongeveer 330.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) 

 

***

 

Juni 2012:

Vrouwen vanaf 43 jaar zouden ivf, of andere vruchtbaarheidsbehandelingen, voortaan zelf moeten betalen.

Vrouwen ónder de 43 jaar blijven recht houden op een vergoeding van drie ivf-pogingen om zwanger te worden. Dit schrijft het College van Zorgverzekeringen aan minister Schippers van Volksgezondheid. 

Het CvZ beoordeelt namens de overheid welke behandelingen vergoed zouden moeten worden door de basisverzekering. IVF wordt nu nog vergoed tot 45 jaar.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

***

 

Juni 2012:

Lezing fertiliteit (live meekijken)

Maandagavond (11 juni 2012), vanaf 20:00 uur kun je live meekijken met de Isala Publieksacademie over fertiliteit. De bijeenkomst kan ook worden bijgewoond in Zwolle.

Zijn vruchtbaarheidsbehandelingen een luxe of is het niet kunnen krijgen van kinderen een ziekte? 

Wie zwanger wil worden, hoopt natuurlijk dat dit snel gebeurt. De meeste vrouwen raken binnen één of twee jaar zwanger. Maar soms laat een zwangerschap langer op zich wachten. Een onvoorziene situatie, die vaak sterke emoties oproept. Globaal krijgt 1 op de 6 paren in het leven te maken met een periode van onvervulde kinderwens (meer dan 12 maanden geen zwangerschap). In 2011 hebben ruim 1700 nieuwe paren en alleenstaanden voor het eerst het Fertiliteitscentrum Isala bezocht. Tijdens de vierde lezing van de Isala Publieksacademie op 11 juni a.s. staat daarom het thema fertiliteit op het programma.

Sprekers
Sprekers zijn fertiliteitsarts en seksuologe Marjolijn Blankestijn en klinisch embryoloog Max Curfs. Blankestijn geeft een kijkje in de keuken van het Fertiliteitscentrum Isala. De beleving van de patiënt staat in haar verhaal centraal. Curfs neemt u mee in de wereld van het lab. Hij gaat in op de nieuwste behandeltechnieken en brengt voor het voetlicht voor welke moeilijke keuzes de artsen dagelijks staan. Na afloop lopen de sprekers rond en is er gelegenheid


Klik hier voor meer informatie.

 

 

*** 

 

Juni 2012:

'Nieuw leven levert geluk, liefde en ook nog eens geld op'

(ingezonden brief Volkskrant 26 mei 2012)

Nederlanders betalen belastingen aan de staat. De staat levert daarvoor diensten. Tot ons 30ste kost elke Nederlander de staat geld, vooral voor onderwijs en opleiding. Daarna leveren wij tot ons 65ste (en waarschijnlijk binnenkort nog substantieel langer) de staat geld op, vooral in de vorm van inkomstenbelastingen.
Tenslotte, en dan vooral in de laatste maanden van ons leven, kosten wij weer geld, vanwege oudedagsvoorzieningen en zorg. Zolang de opbrengsten in de middenperiode groter zijn dan de som van de kosten aan het begin en het einde van ons leven, spekt elk individu de staatskas.
In ons land werkt het zo. Wij betalen met zijn allen gedurende ons hele leven per persoon gemiddeld 1,85 euro miljoen aan belastingen, sociale verzekeringspremies enzovoort, terwijl we van de staat 1,6 miljoen terugontvangen in de vorm van onderwijs, opleiding, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Een nettowinst voor minister De Jager van 250 duizend euro.
Reageerbuisbevruchting (IVF) is een unieke behandeling. Anders dan vele andere medische behandelingen leidt zij niet tot een verlenging van het leven maar tot nieuw leven. En dat nieuwe leven brengt, als toekomstige belastingbetaler, geld op. Dat leert een eenvoudige rekensom. De kosten van het 'maken' van een kind met behulp van ivf bedragen hooguit 15 duizend euro. Dat is dus maar een schijntje vergeleken met de 250 duizend euro die ieder nieuw kind ons oplevert.
Er zijn veel goede redenen waarom het voornemen van het huidige kabinet om te bezuinigen op ivf geen goed idee is, maar zelfs vanuit financieel oogpunt is het een onzalig plan om in 2013 het aantal ivf-behandelingen in het basispakket terug te brengen naar 1.
Wij geven u op een briefje dat een dergelijk beleid zal leiden tot een minder veilige ivf-behandeling, tot ongelijkheid (omdat alleen mensen met geld verdere ivf-behandelingen zelf kunnen betalen), tot minder zwangerschappen, tot meer twee-en meerlingen, tot meer neonatale intensivecare-behoefte, tot meer uitstelgedrag en zwangerschap op nog latere leeftijd, tot meer zwangerschapscomplicaties en tot meer paren die ongewenst kinderloos zullen blijven. En dus ook nog minder toekomstige belastinginkomsten.
In ons snel vergrijzend en ontgroenend land zouden de steeds zeldzamer wordende paren die nog wel kinderen willen maximaal gesteund moeten worden in hun streven die kinderen ook te krijgen.
Dat levert niet alleen veel geluk en liefde op, maar dus ook geld.

Prof. dr. Bart Fauser, prof. dr. Hans Evers, gynaecologen UMC Utrecht en MUMC Maastricht

 

***

 

Juni 2012:

Boekentip: Paaseitjes zoeken in het AMC

Stel, je bent een vrouw van dertig. Je woont in Amsterdam, je hebt geweldige vrienden, een prima baan, een nog leukere liefde met wie je samen oud wilt worden en je geniet van het leven. Juni  juni

Het geluk lacht je toe, de wereld ligt aan je voeten en alles gaat vanzelf.

Je stopt met de pil, want jij en je man willen dolgraag een baby. Dan lopen de dingen anders dan dat je dacht. 90% wordt zwanger in het eerste jaar, jij niet.

Je gaat naar de huisarts en naar het ziekenhuis. Je komt in een traject waar je niet in wilde komen. Er is geen weg meer terug. De ene tegenslag na de andere, je verliest de controle over je leven. Dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt. Je vecht totdat je erbij neervalt. En hoe dan verder? Want, wat als het echt niet lukt? Kan je gelukkig worden? Dan gebeurt er van alles tegelijk, een rare samenloop van omstandigheden waardoor je leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Het boek komt uit op 21 juni 2012.

 

 

Klik hier voor meer informatie.

 

 ***

Juni 2012:

Nederlandse gynaecologenvereniging biedt patiëntvriendelijker alternatief voor platte IVF-bezuiniging uit regeerakkoord

(persbericht mei 2012)

In het regeerakkoord is opgenomen dat de collectieve vergoeding van in-vitrofertilisatie behandelingen (IVF) per 1 januari 2013 wordt beperkt tot de eerste behandeling. Momenteel worden drie IVF-behandelingen vergoed. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is tegen deze keuze.

De NVOG blijft zich inzetten voor het belang van de patiënt die IVF nodig heeft. Voor het individuele paar betekent IVF immers het verschil tussen wel en geen kinderen (lees: een gezin) krijgen. Onvruchtbaarheid is een ziekte, namelijk van de voortplantingsorganen, als zodanig door alle internationale gezondheidsgremia erkend, en verdient net als andere ziektes een rationele en adequate behandeling.

In een door de kamer gesteunde motie van Dijkstra en Voortman is bij de begrotingsbehandeling in 2010 aangedrongen om op doelmatiger en patiëntvriendelijker wijze te besparen op de kosten van IVF-behandelingen. Door een pakket van maatregelen wil de NVOG voorkomen dat er onnadenkend in de benodigde IVF-zorg wordt gesneden. De NVOG heeft zich laten leiden door het principe dat schaarse middelen zo kansrijk mogelijk worden ingezet. Door dit pakket verwacht de NVOG dat voor patiënten tot 41 jaar de vergoeding van drie IVF-behandelingen gehandhaafd kan blijven en kan worden voorkomen dat voor alle patiënten slechts 1 behandeling wordt vergoed.

De maatregelen zijn: Leeftijdslimiet 41 jaar, indicatiestelling verscherpen (langer wachten met IVF bij paren met een relatief goede prognose), eigen bijdrage per cyclus, scherper doseren van goedkopere medicatie, afschaffen van vooronderzoek waarvan recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit geen bijdrage heeft, effectief slechts 1 embryo terugplaatsen tot 38 jaar.

De NVOG heeft met dit pakket van maatregelen uitvoering gegeven aan de oproep vanuit het parlement om op doelmatiger en patiëntvriendelijker wijze te besparen op de kosten van IVF-behandelingen dan de geplande platte IVF- bezuinigingsmaatregel uit het regeerakkoord.

Bron: NVOG

 

***

 

Juni 2012:

Babyboom - Het vervolg

Hoe gaat het met de bekende Babyboomstellen? Hoeveel nieuwe babyboombaby's zijn er het afgelopen jaar bijgekomen? 

Op woensdag 20 juni 2012 wordt er om 21.15 uur gestart met een bijzondere aflevering: NCRV Babyboom in Afrika. Drie bekende babyboomstellen maakten een indrukwekkende reis naar Kameroen om met eigen ogen te zien hoe het is om een kindje in Afrika te krijgen. Caroline Tensen ging met hen mee.

Vanaf donderdag 5 juli 2012 kun je vier weken lang iedere donderdag om 20.30 uur kijken naar Het vervolg.

Klik hier voor meer informatie.

 

***

 

Juni 2012:

Babyboom - Nieuw seizoen

Klik hier voor meer informatie.

***

 


Ga naar boven.<

ivf-site.nl logo

© Copyright 2004-2024 - Ivf-site.nl
This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.3